BREITHORN 4164m

30.11.2017 | ostatni

BREITHORN 4164m, červenec 2017.
Výlet na kopec s "kamerou" v ruce.
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
vejlety.blogspot.cz/2017/breithorn-4164-m